Novice Kmetijske zadruge Hoče

IZBRANA KAKOVOST

Smo prejemniki sredstev PRP 2014-2020, podukrep  3.1 – Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti ” IZBRANA KAKOVOST ” SVEŽE MESO SLOVENIJA

KOPOP

Kmetijska zadruga Hoče, z. o .o . Glaserjev trg 2, 2311 Hoče, je v sistemu ukrepov  KOPOP iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020.