IZBRANA KAKOVOST

Smo prejemniki sredstev PRP 2014-2020, podukrep  3.1 – Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti

” IZBRANA KAKOVOST ” SVEŽE MESO SLOVENIJA