KOPOP

Kmetijska zadruga Hoče, z. o .o . Glaserjev trg 2, 2311 Hoče, je v sistemu ukrepov  KOPOP iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020.

KZ Hoče je vključena v shemo Izbrana kakovost za sadje.