Zgodovina

Nabavno prodajna zadruga je v Hočah začela delovati v juniju 1945 z namenom neposredne nabave in prodaje blaga potrošnikom. Uradni začetek delovanja je 23. 12. 1945, ko je bila ustavna skupščina.
Današnja zadruga pokriva bistveno večji teritorij kot v začetku, saj so se naknadno vanjo združile še zadruge iz okoliških vasi Miklavž, Brezje, Dobrovce in Slivnica. Kmetijska zadruga Starše in kmetijska zadruga Reka – Pohorje sta se z zadrugo Hoče združile 1. 1. 1961 s sedežem v Hočah.
Po združitvi se ustanovijo obrat za kmetijstvo, obrat za gozdarstvo in obrat mesarske dejavnosti.
Pot organiziranega kmetijskega zadružništva v Hočah je bila ves čas prežeta z željo po povezovanju in povečanju proizvodnje kmetijskih pridelkov v različnih oblikah medsebojnega sodelovanja s kmeti – člani in ostalimi kooperanti z namenom pridelati čim več kvalitetne hrane.